ללמוד למבחן CTFL, שאלות לדוגמא מהסמכת ISTQB, ללמוד למבחן ההסמכה לבודק תוכנה ולהצליח, שאלות לדוגמא ותשובות מנומקות. 
הקורס הטוב ביותר ל-QA בארץ עומד להתחיל, אל תפספסו! השאירו פרטים או התקשרו 03-6176666  

  

מבחן ההסמכה של ISTQB  
קורס-QA-ISTQBמבחן ההסמכה של ISTQB לבודקי תוכנה הרמה הבסיסית, הנקרא גם CTFL. המבחן נערך במכללות מובילות בארץ והוא נמשך בדרך כלל 60 דקות וכולל כ-40 שאלות. להלן שאלות לדוגמא ממבחנים אמיתיים מהשנים האחרונות.

 
קורס QA במכללת סלע
קורס QA במכללת סלע הינו הקורס המקצועי והמקיף ביותר בתחום. הקורס כולל שיעורי הכנה מיוחדים לקראת מבחן ISTQB. המטרה של הקורס הינה להוביל את הלומדים לעבודה כבודקי תוכנה בהייטק. קורס QA במכללת סלע כולל את כל המרכיבים לצורך הצלחה במבחן ההסמכה. למעוניינים בשאלות נוספות היכנסו למאמר מבחן CTFL. חומרי הלימוד למבחן מתוארים בפוסט על קורס QA | קורס ISTQB | התוכנית העדכנית ל-2019 ב-קורס בודק תוכנה.

 

אל תוותרו - היכנסו כבר היום לעולם בדיקות התוכנה בהייטק!
השאירו פרטים או חייגו 03-6176666

שאלה 1
אם אתם משתמשים בטכניקה של ניחוש שגיאות (error guessing) על מנת לקבוע מה לבדוק, באיזה סוג של בדיקות אתם משתמשים?
א. בדיקות מבוססות מפרטים (specification based)
ב. בדיקות מבוססות מבנה (structure based)
ג. בדיקות מבוססות ניסיון (experience based)
ד. בדיקות מבוססות דרישות (requirements based)

 

תשובה 1
תשובה ג' היא הנכונה. זוהי טכניקה מבוססת ניסיון.

 
שאלה 2
איך נקבעת רמת כיסוי ההחלטות (decision coverage) שהשיגו הבדיקות של מודול תוכנה?
א. על ידי חלוקת מספר ההחלטות שנבדקו בסך כל המשפטים (statements) במודול
ב. על ידי חלוקת סך כל תוצאות ההחלטות במודול במספר תוצאות ההחלטות שנבדקו
ג. על ידי חלוקת סך כל המשפטים (statements) במודול במספר ההחלטות שנבדקו
ד. על ידי חלוקת מספר תוצאות ההחלטות שנבדקו בסך כל תוצאות ההחלטות במודול

 

תשובה 2
תשובה ד' היא הנכונה. כיסוי החלטות בודק את תוצאות ההחלטות )כלומר, גם את ה- true וגם את ה- false ( של כל החלטה, ולא רק את מספר ההחלטות.

 

שאלה 3
אתה בודק מכונה שבודקת מבחנים ונותנת ציונים. בהתבסס על הניקוד שמקבל הנבחן אלה
הציונים: 1-49 נכשל; 50-59 מספיק בקושי; 60-69 מספיק; 70-79 טוב; 80-89 טוב מאוד; 90-100 מעולה

כמה מקרי בדיקה (test cases) נדרשים להשגת כיסוי מינימלי תוך שימוש בטכניקה של מחלקות שקילות (equivalence partitioning)?
א. 6
ב. 8
ג. 10
ד. 12

 
תשובה 3
תשובה ב' היא הנכונה. בנוסף למקרי הבדיקה לכל ציון (המהווה מחלקת שקילות) יש לבדוק ערך לא חוקי נמוך (0 או פחות) וערך לא חוקי גבוה (100<).

 

שאלה 4
אתה בודק מכונה שבודקת מבחנים ונותנת ציונים. בהתבסס על הניקוד שמקבל הנבחן אלה
הציונים: 1-49 נכשל; 50-59 מספיק בקושי; 60-69 מספיק; 70-79 טוב; 80-89 טוב מאוד; 90-100 מעולה

כמה מקרי בדיקה (test cases) נדרשים להשגת כיסוי מינימלי תוך שימוש בטכניקה של ניתוח ערכי גבול (boundary value analysis) ?
א. 8
ב. 10
ג. 12
ד. 14


תשובה 4
תשובה ד' היא הנכונה. אלה מקרי הבדיקה הנדרשים: 0 , 1 , 49 , 50 , 59 , 60 , 69 , 70 , 79 , 80 , 89 , 90 , 100 , 101

 

שאלה 5

לפניך קטע קוד.

Start;

While B < C

If today = Monday

set A = 1

else if today = Wednesday

Set A = 2

Endif;

Endif;

B = B + 1

 

End while;

End;

הקלט (input) לקטע קוד זה מכיל ארבע נתונים: today, A, B, C

איזה מסדרת הערכים הבאים ישיג 100% כיסוי החלטות (decision coverage) עם מספר מקרי
הבדיקה (test cases) הנמוך ביותר?
א. Tuesday, 5, 3, 4 ;Wednesday 1, 2, 3 ;Monday 3, 2, 4 ;Monday, 1, 3, 3
ב. Monday 1, 2, 4 ;Wednesday 1, 2, 4
ג. Wednesday, 5, 1, 2 Tuesday, 5, 1, 2 Monday, 5, 1, 1
ד. Wednesday, 1, 2, 3 Tuesday, 4, 4, 3 Monday 5, 2, 3 Monday, 5, 1, 1
Monday, 5, 3, 2

 
תשובה 5
תשובה א' היא הנכונה.
וויתור על מי מהבדיקות, יגרום שלפחות אחת ההחלטות לא תקבל (לפחות פעם אחת) תוצאת TRUE ותוצאת FALSE

 
שאלה 6
לפניך קטע קוד

if day = Monday

then

statement a

else

statement b

end if

if day = Tuesday

then statement c

end if

מהו מספר מקרי הבדיקה (test cases) הנמוך ביותר שישיג 100% כיסוי משפטים (statement coverage)?

א. 1
ב. 2
ג. 3
ד. 4

 
תשובה 6
תשובה ב' היא הנכונה. שני מקרי בדיקה מספיקים. אחד שהערך " day " = יום שני (Monday) ואחד שהערך " day " = יום שלישי (tuesday). הערך "יום שלישי" יבדוק את משפט ה- else הראשון ואת משפט ה- if השני.

 

שאלה 7
איזה מהמשימות הבאות נצפה ממוביל בדיקות (test leader) לבצע?
א. כתיבת אסטרטגית בדיקות (test strategy)
ב. הקמת סביבת בדיקות (test environment)
ג. הכנת נתוני בדיקה (test data)
ד. כתיבת אוטומציה של בדיקות

 
תשובה 7
תשובה א' היא הנכונה. האחרות הן משימות שנצפה מבודק לבצע

 

שאלה 8
באיזה שלב בתהליך הבדיקות נאספים נתונים עבור המדד "מספר מקרי הבדיקה (test cases) שבוצעו"?
א. תכנון (planning)
ב. יישום (implementation)
ג. הרצה (execution)
ד. דיווח (reporting)

 
תשובה 8
תשובה ג' היא הנכונה. מדדי הרצת בדיקות נאספים בשלב הרצת הבדיקות ) test execution (. המדדים האלה מופיעים לאחר מכן בדו"ח הבדיקות

 

שאלה 9
איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון לגבי תכנון בדיקות (test planning)?
א. תכנון הבדיקות צריך להיעשות בתחילת הפרוייקט
ב. תכנון הבדיקות הוא פעולה מתמשכת לאורך כל הפרוייקט
ג. תכנון הבדיקות צריך להתחיל בשלב עיצוב הבדיקות (test design) ולהסתיים לפני ביצוע הבדיקות (execution)
ד. תכנון הבדיקות ישמש כקלט (input) לאסטרטגית הבדיקות

 

תשובה 9
תשובה ב' היא הנכונה.
תשובה ד' מתארת סדר הפוך מהנכון. במצב תקין, מסמך אסטרטגית הבדיקות הוא זה שמשפיע על תכנון הבדיקות.

 

שאלה 10
אתה מיישם את גישת הבדיקות מוכוונות הסיכונים (risk based testing).
באיזה סוג של גישה אתה משתמש?
א. אנאליטית (analytical)
ב. שיטתית (methodical)
ג. תואמות תקן (standard compliant)
ד. מבוססת מודל (model based)

 
תשובה 10
תשובה א' היא הנכונה. בדיקות מכוונות סיכונים ) risk based testing ( היא גישה אנאליטית לבדיקות שמבוססת על ניתוח סיכונים (risk analysik).

 

שאלה 11
מה מהבאים מתאים לכלול בסעיף ההבדלים (variances ( בדו"ח סיכום בדיקות (test summary report ( על פי תקן IEEE-Std 829)?
א. ההבדלים בין דו"חות הסטטוס השבועיים לבין דו"ח הסיכום הסופי
ב. ההבדלים בין הפגמים (defects) שנמצאו ואלה שתוקנו
ג. ההבדלים בין תכנון הבדיקות לבין מה שבוצע בפועל
ד. ההבדלים בין מקרי הבדיקה שבוצעו וסך כל מקרי הבדיקה

 
תשובה 11
תשובה ג' היא הנכונה. סעיף ההבדלים מדבר על ההבדלים בין תוכנית הבדיקות לבין הבדיקות שבוצעו בפועל.

 

שאלה 12
איזה מהבאים הוא סיכון פרוייקטלי (project risk)?
א. מודול שמבצע חישובים לא נכונים עקב פגם בנוסחה
ב. בדיקת ביצועים (performance) שנכשלה
ג. בעיה בממשק בין המערכת הנבדקת והתקן חיצוני
ד. בעיה עם מנהל הפיתוח שכתוצאה ממנה הוא דוחה את כל דוחות התקלות

 
תשובה 12
תשובה ד' היא הנכונה. כל השאר הם סיכוני מוצר (product risk).

 

שאלה 13
מערכת תוכנה מייצרת טבלה של נתוני מכירה וקניה של חנות. לפניך קטע מדו"ח תקלה:
יצירת הטבלה בוצעה לפי הצעדים המצורפים, אבל הנתונים שהמערכת כתבה לטבלה היו שגויים. למשל, המידע בטור 1 היה שגוי. ראה צילום מסך מצורף. טבלה זו היא קריטית למנהלי החנות והם לא יוכלו לבצע את העבודה שלהם בלי המידע שבה.
מה הבעיה הגדולה ביותר בדו"ח התקלה הזה?
א. אין מידע כמה הבעיה חמורה
ב. אין מידע איך לחזור על הבדיקה
ג. המפתח לא יכול לראות מה שגוי לטענת הבודק
ד. המפתח לא יודע מה הבודק מצפה לראות

 

תשובה 13
תשובה ד' היא הנכונה. מהמידע הנתון יכול המפתח להבין רק שהבודק חושב שהנתונים שגויים, אבל לא ברור למה הבודק מצפה.
תשובה א' לא נכונה מאחר ודו"ח התקלה אומר שהבעיה חשובה.
תשובה ב' לא נכונה מאחר ונאמר שצעדי הבדיקה מצורפים.
תשובה ג' לא נכונה מאחר וצילום המסך יראה את טור 1 השגוי

 
שאלה 14
איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון לגבי תסריט (script) בדיקות אוטומטיות שנוצר באמצעות
הקלטת צעדי הבדיקה על ידי כלי להרצת בדיקות (test execution tool)?
א. קל לתחזק את התסריט
ב. התסריט הוא מונחה נתונים (data driven)
ג. התסריט עשוי להיות לא יציב
ד. התסריט נוצר על ידי בודקי אוטומציה מנוסים

 
תשובה 14
תשובה ג' היא הנכונה. תסריטים אלה נוטים להיות לא יציבים ולהישבר בקלות כשנעשים שינויים במערכת הנבדקת.
תשובה א' היא לא נכונה מאחר ותסריטים אלה ידועים כקשים לתחזוקה.
תשובה ב' היא לא נכונה מאחר והנתונים נמצאים בתוך הקוד של התסריט.
תשובה ד' היא לא נכונה מאחר ועיקר היתרון בכלי שמאפשר הקלטת תסריט הוא שאין צורך במהנדסי אוטומציה מנוסים על מנת להשתמש בו.

 

שאלה 15
איזה מהבאים הוא המטרה של הוכחת היתכנות והתאמה (proof of concept) של כלי חדש?
א. לוודא שניתן לעמוד במחיר הרשיונות של הכלי
ב. לוודא שהכלי עובד בצורה יעילה בסביבת הבדיקות הנתונה
ג. לוודא שהספק ייתן תמיכה ראויה
ד. לוודא שהחזר ההשקעה (return of investment) יהיה מספק

 

תשובה 15
תשובה ב' היא הנכונה. הוכחת ישימות (proof of concept) נעשית כדי להבטיח שהכלי יעבוד עם המערכת הנבדקת ועם הסביבה הנתונה.
חשוב לוודא את התשובות האחרות אבל הן לא פעולות שנעשות כחלק מהוכחת הישימות.

 

שאלה 16
למה חשוב לכתוב הנחיות לשימוש (usage guidelines) עבור כלי בדיקות חדש?
א. מאחר וזה גורם המשפיע על ההצלחה בהטמעת הכלי
ב. כדי למנוע שימוש בכלי ללא הבנה של הוראות ההפעלה
ג. מאחר וההנהלה צריכה להבין את דרך השימוש בכלי
ד. מאחר וזה יספק מידע הדרוש לניתוח עלות/תועלת

 
תשובה 16
תשובה א' היא הנכונה. . הנחיות ברורות מתי ובאיזה אופן להשתמש בכלי מעלות את הסיכוי להטמעה מוצלחת של הכלי.
תשובה ב' אינה נכונה. הנחיות לשימוש אינן הוראות הפעלה של הכלי, אלא הסבר איך הכלי משתלב בתהליך הבדיקה הכולל.
תשובה ג' אינה נכונה מאחר וההנהלה לא נדרשת לפרטי השימוש.
תשובה ד' אינה נכונה מאחר ויש לאסוף את נתוני עלות/תועלת לפני שרוכשים את הכלי.

 

שאלה 17
מה המשמעות כשאומרים ששימוש בכלי בדיקה גורם לאפקט הגשושית (probe effect)?
א. השימוש בכלי עשוי להשפיע על תוצאת הבדיקה
ב. הכלי משמש לחיפוש מתמשך אחר פגמים (defects) בתוכנה
ג. הכלי מסייע בעיקר לבדיקות חוקרות (exploratory testing)
ד. הבודק יזדקק להכשרה מיוחדת כדי שיוכל להשתמש בכלי בצורה יעילה


תשובה 17
תשובה א' היא הנכונה. אפקט הגשושית אומר שהכלי פולשני ועשוי להשפיע על תוצאות הבדיקה ועל הדרך בה התוכנה הנבדקת פועלת.

 

קורסי ה-QA הטובים ביותר בארץ, המקצועיים והמקיפים ביותר, ללמוד עם מרצים מעולים ולקבל הסמכה יוקרתית של מכללת סלע ושל ISTQB. לפרטים ותיאום פגישת ייעוץ אישית: 03-6176666. 

רוצים לקבל הצעת מחיר?
השאירו פרטים »
או חייגו 03-6176666חזרה

מעוניינים במידע נוסף?

מלאו פרטיכם ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

 • *שם מלא:

 • *אימייל:

 • *טלפון:

 • *נושא הפניה:

 • פירוט הפניה:

ציון פרטיך/פרטייך כמפורט לעיל יהוו הסכמה שלך לשיגור המידע והעדכונים מטעם סלע אליך/אלייך לכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הסלולרי שלך שיפורטו כמפורט לעיל.
 • קבוצת סלע

  הוקמה בשנת 1990 עם החזון להבאת הידע המתקדם ביותר בטכנולוגיות השונות לתעשיית ההיי-טק, בדגש על פרקטיקה ואיכות, ומעניקה כיום שירות ל- 800 לקוחות מרוצים ברחבי העולם. סלע מגשימה מידי יום את החזון שלה בכך שהיא מהווה מרכז הדרכה ומרכז טכנולוגי, עם התמקדות והובלה בטכנולוגיות השונות והמתקדמות ביותר ודואגת שגם לקוחותיה יישארו מעודכנים כל העת על ידי קורסים, כנסים, הדרכות, ייעוצים, בתים פתוחים, מיקור חוץ וכו'.

  הצטרפו לרשימת הדיוור של סלע  »
 • מכללת סלע

  מציעה לאקדמאים, לחיילים משוחררים ולמועמדים פוטנציאליים מסלולי לימוד ייחודים פרי פיתוח מקורי של מהנדסי תוכנה ומחשבים בכירים בקבוצת סלע. צוות המרצים של מכללת סלע מורכב מבכירי אנשי המיחשוב בישראל. הלימודים מתקיימים בכיתות מהמשוכללות והחדישות ביותר בארץ. שיטות הלימוד החדשניות כוללות תרגול והפעלה של הסטודנטים בשילוב לימודים מהבית בשיטת ה-E-Learning.

  הצטרפו לרשימת הדיוור של סלע  »
 • אתר הסטודנטים

  במערכת הלמידה של מכללת סלע תוכלו לקבל מידע לגבי לוח השעות שלכם, לצפות בשיעורים מוקלטים, לקרוא הודעות, להגיש עבודות ועוד.

  כניסה לאתר הסטודנטים »