קורס אבטחת מידע - תוכן עניינים של קורס סייבר. פירוט נושאי הלימוד והשיעורים שלומדים בקורס סייבר כולל טעימות של הקלטות מתוך שיעורים. מה בדיוק לומדים בקורס אבטחת מידע? כיצד קורס אבטחת מידע בנוי ומה החלוקה לשיעורים בקורס? לפניכם תוכן העניינים מתוך קורס סייבר אמיתי.

 

 • End equipment in the cyber environment
  שיעור 1:
  עננים
  אחסנה RAID
  שיתופים
  מדיניות LGPO GPO
  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 2:
  הקשחת מערכות הפעלה בתחנות קצה
  הצפנה
  שימוש בכלים מובנים שונים
  שימוש בכלים חיצוניים שונים
  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות

  שיעור 3:
  הקשחת מערכות הפעלה בתחנות קצה
  הצפנה
  שימוש בכלים מובנים שונים
  שימוש בכלים חיצוניים שונים
  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 4:
  מדפסות – איומי סייבר ופתרונות
  מערך הדפסה בארגון, סייבר
  מכונות צילום
  פקסים, שרתי פקסים
  מצלמות אבטחה, היבטי סייבר

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה
 • Servers and service providers in the cyber environment
  שיעור 1:
  פרויקט – בניית מערך מצלמות אבטחה
  שרתי וידאו
  תקשורת
  מצלמות אבטחה
  תכנון נפחים, אחסנה, אבטחה של מערך הצילום והאגירה

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 2:
  עולם הסלולר
  חולשות ופתרונות של מערך הסלולר, ברמת המכשיר, מערכת ההפעלה, אפליקציות
  כלים שונים להקשחת השימוש בטלפון סלולרי
  כלי שונים להגנת הפרטיות בשימוש בטלפון סלולרי
  MDM

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 3:
  המשך פרויקט מצלמות אבטחה
  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 4:
  עקרונות העבודה של שרתי ווב
  שרתי ווב בסביבת windows ו- linux
  בניית אתר ווב בסיסי
  חולשות של שרתי ווב (בסיסי)
  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 5:
  זיהוי וכניסה לרשת
  SSO, LDAP
  שימוש נכון ב- active directory
  Open ldap
  מימוש SSO

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 6:
  מימוש SSO בסביבה גלובאלית
  חולשות SSO
  פתרונות סייבר SSO
  הצפנה, חיזוק מערכת האישורים

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה
 • Communications and data communications in a cyber environment
  שיעור 1:
  מימוש הקשחות לשרתים
  הקשחה בסיסית base line
  הקשחה פרטנית שרתי ווב, SSO,
  הקשחת ספקי שירות מרכזיים
  Power shell ככלי עזר
  Power shell ככלי תקיפה
  הסתרה של קוד זדוני
  גילוי קוד זדוני ברבדים שונים
  שימוש בכלים מובנים
  שימוש בכלים חיצוניים

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 2:
  חזרה כללית

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 3:
  שרותי מייל בסביבת windows, linux
  מימוש שירותי מייל בסיסי
  הצפנה, חתימה דיגיטלית
  חולשה של הצפנה
  PKI
  מימוש PKI


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה
 • cyber warfare
  שיעור 1:
  שימוש בכלים מובנים להקשחת שירותי מייל
  שימוש בכלים חיצוניים להקשחת סביבת המייל
  תהליכי ניצול מערכות מייל


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 2:
  מערכת בסיס הנתונים
  BIG DATA
  SQL
  תכנון DB
  יישום DB
  חולשות כגון, סוס טרויאני ל- DB


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 3:
  בסיס התקשורת
  ציוד תקשורת כגון, נתבים, מתגים וכו'
  חולשות בסיסיות בעולם התקשורת
  כלי ניטור
  עקרונות TCPIP
  VLAN


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 4:
  מה הוא ניתוב
  סטאטי
  דינאמי
  מה הוא מיתוג
  פתרון בעיית הלופים
  אבטחה בסביבה מנותבת, ממותגת
  תרגול נרחב
  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 5:
  המשך, ניתוב
  המשך מיתוג
  אבטחה בסביבה ממתוגת
  DNS, הכרות
  DNS, שיטות עבודה
  ZONES
  היבטי אבטחה

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 6:
  המשך DNS
  מאפיינים ייחודיים ל- zones
  מאפייני אבטחה ל zones
  מאפייני אבטחה לשרת DNS

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

 • Filtration systems and firewalls
  שיעור 1:
  חזרה DNS
  ועוד...

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 2:

  VPN
  פרוטוקולי הצפנה
  פרוטוקולי זיהוי auth
  פרוטוקולי תעלה tunnel
  יישום VPN
  יישום RAS
  הביטי סייבר RAS VPN
  NAT
  PAT

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 3:
  חולשות אבטחה במערכות הבאות
  מחשבים ניידים
  ציוד נישא
  SAN
  NAS
  תקשורת מחשבים
  תכנון מבנים נכון סייבר
  מיקום נכון של ציוד הגנה
  חלושות FW
  חולשות IDS IPS


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

 • Advanced monitoring and alert systems in the cyber world
  שיעור 1:
  תרגול ותכנון מערכות מאובטחות
  חולשות אבטחה במערכות הבאות
  מחשבים ניידים
  ציוד נישא
  SAN
  NAS
  תקשורת מחשבים
  תכנון מבנים נכון סייבר
  מיקום נכון של ציוד הגנה
  חלושות FW
  חולשות IDS IPS


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 3:
  ניהול סיכונים
  סקר סיכונים
  תיעדוף
  NIST
  כלים לביצוע בדיקת חדירות (בסיסי)
  כלים מובנים
  כלים פרטניים לביצוע הערכת עמידות


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

 • Cyber Forensics
  שיעור 1:
  הכרות עם KALI
  כלים נבחרים ב- KALI
  מימוש מודיעין, ללא מגע
  מימוש מודיעים, כולל מגע
  מימוש איתור חולשות מרחוק
  שיטות לניצול חולשות במערכות מחשב
  כלי פריצה
  כלי הטמנה
  מה עושים אחרי הפריצה ?
  כלי RAT  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 2:
  חולשות WIFI
  ניצול חולשות WIFI
  כלי פריצה ל- WIFI
  פרוטוקולי הגנה ל- WIFI
  חולשות נוספות GSM
  "שן כחולה"
  פרוטוקולים אלחוטיים נוספים

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 3:
  ביצוע עבודה מול סביבה אפליקטיבית
  שרתי ווב
  מערכות בסיסי נתונים
  שימוש בכלי פריצה מול מערכות אפליקטיביות
  הבנת התוצר של כלים אלו
  ניצול חולשות אפליקטיביות

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 4:
  העמקה בנושא חולשות אפליקטיביות
  כלים כגון BURP
  נקודות חולשה אפליקטיביות
  מערכות סינון והגנה
  תכנון מערכות סינון והגנה
  מבנה חוקים RULES
  משמעות מרכיבי החוק RULE

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

 • Data security and cyber standards
  שיעור 1:
  Firewall מיצרנים מובילים
  יתרונות וחסרונות
  מערכות נלוות (כלים משלימים)
  VPN
  PAT
  אבטחת נקודות קצה
  MDM
  מימוש נכון של מערכות סינון
  WAF

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 2:
  Firewall קוד פתוח
  יתרונות וחסרונות
  מערכות נלוות (כלים משלימים)
  VPN
  PAT
  מימוש נכון של מערכות סינון
  WAF

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 3:

  Firewall קוד פתוח
  יתרונות וחסרונות
  מערכות נלוות (כלים משלימים)
  VPN
  PAT
  מימוש נכון של מערכות סינון
  WAF

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 4:
  חולשות של FIRE WALL
  מעקף FW
  זיהוי נקודות תורפה
  ניצול נקודות תורפה
  הקשחה
  מבנה נכון להתגבר על החולשות
  Inside out attacks
  Tunneling tools
  איומים מתוך הארגון

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 5:
  מערכי תיעוד מובנים
  מערכי תיעוד חיצוניים
  מערכות SIM
  מערכות SOC
  כלים למימוש
  תכנון נכון SIM\SOC
  חולשות סייבר של מערכות SIM\SOC
  פתרונות אפשריים


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

  שיעור 6:
  מערכות SIM בקוד פתוח
  OSSIM
  OSSEC
  Snort
  Sagan
  Splunk
  תכנון נכון SIM\SOC
  חולשות סייבר של מערכות SIM\SOC
  פתרונות אפשריים


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 7:

  מערכות SIM בקוד פתוח
  OSSIM
  OSSEC
  Snort
  Sagan
  Splunk
  תכנון נכון SIM\SOC
  חולשות סייבר של מערכות SIM\SOC
  פתרונות אפשריים


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 8:
  מערכות SIM בקוד פתוח
  OSSIM
  OSSEC
  Snort
  Sagan
  Splunk
  תכנון נכון SIM\SOC
  חולשות סייבר של מערכות SIM\SOC
  פתרונות אפשריים


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 9:
  מערכות SIM בקוד פתוח
  OSSIM
  OSSEC
  Snort
  Sagan
  Splunk
  תכנון נכון SIM\SOC
  חולשות סייבר של מערכות SIM\SOC
  פתרונות אפשריים


  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה


  שיעור 10:

  חולשות של מערכות SIM בקוד פתוח
  OSSIM
  OSSEC
  Snort
  Sagan
  Splunk
  תכנון נכון SIM\SOC
  חולשות סייבר של מערכות SIM\SOC
  פתרונות אפשריים
  יישום מלכודות מסוגים שונים
  הטמנת מלכודות חבויות
  הטעיה

  סימנים מחשידים
  היבטי החבאה, הטמנה
  פורנזיקה, ונקודות מבט שונות
  היבטי הקשחה

רוצים לקבל הצעת מחיר?
השאירו פרטים »
או חייגו 03-6176666חזרה

מעוניינים במידע נוסף? אנחנו כאן לשירותכם!

מלאו פרטיכם בטופס זה ונציג המחלקה המתאימה יישמח לחזור אליכם בהקדם ולעזור בכל נושא

 • *שם מלא:

 • *אימייל:

 • *טלפון:

 • *נושא הפניה:

 • מתעניין ב:

ציון פרטיך/פרטייך כמפורט לעיל יהוו הסכמה שלך לשיגור המידע והעדכונים מטעם סלע אליך/אלייך לכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הסלולרי שלך שיפורטו כמפורט לעיל.

כתובת

משרדינו נמצאים מול קניון איילון ברמת גן:

הירקון 2 בני ברק (בית אלייד) קומה 17

חניה:  בחניון קניון איילון

אוטובוסים המגיעים לקניון איילון ברמת גן

אגד:  531, 525, 524, 75

דן:  92 ,67, 57, 52, 42, 40, 27, 23, 20, 4

 • קבוצת סלע

  הוקמה בשנת 1990 עם החזון להבאת הידע המתקדם ביותר בטכנולוגיות השונות לתעשיית ההיי-טק, בדגש על פרקטיקה ואיכות, ומעניקה כיום שירות ל- 800 לקוחות מרוצים ברחבי העולם. סלע מגשימה מידי יום את החזון שלה בכך שהיא מהווה מרכז הדרכה ומרכז טכנולוגי, עם התמקדות והובלה בטכנולוגיות השונות והמתקדמות ביותר ודואגת שגם לקוחותיה יישארו מעודכנים כל העת על ידי קורסים, כנסים, הדרכות, ייעוצים, בתים פתוחים, מיקור חוץ וכו'.

  הצטרפו לרשימת הדיוור של סלע  »
 • מכללת סלע

  מציעה לאקדמאים, לחיילים משוחררים ולמועמדים פוטנציאליים מסלולי לימוד ייחודים פרי פיתוח מקורי של מהנדסי תוכנה ומחשבים בכירים בקבוצת סלע. צוות המרצים של מכללת סלע מורכב מבכירי אנשי המיחשוב בישראל. הלימודים מתקיימים בכיתות מהמשוכללות והחדישות ביותר בארץ. שיטות הלימוד החדשניות כוללות תרגול והפעלה של הסטודנטים בשילוב לימודים מהבית בשיטת ה-E-Learning.

  הצטרפו לרשימת הדיוור של סלע  »
 • אתר הסטודנטים

  במערכת הלמידה של מכללת סלע תוכלו לקבל מידע לגבי לוח השעות שלכם, לצפות בשיעורים מוקלטים, לקרוא הודעות, להגיש עבודות ועוד.

  כניסה לאתר הסטודנטים »